OBCHODNÉ ÚDAJE

PYROBATYS SK, s.r.o.

IČO: 35703130, DIČ: 2020311689  / SK2020311689 
Obchodný register: Prešov
Oddiel: Sro, Vložka: 22154/P
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
Osloboditeľov 679
059 35 Batizovce