DREVO

Drevené požiarne uzávery spĺňajú kritéria tvarovej rôznorodosti, estetickosti a bezpečnosti. Venujú pozornosť prispôsobeniu dizajnu pre konkrétnu realizáciu a použitie v novonavrhovaných objektoch, ako ja pri rekonštrukciách historických budov. Zasklené s požiarnou odolnosťou 15 -45 min. môžu byť osadené do drevenej, prípadne kovovej zárubne. Nadštandartné vyhotovenie dotvára široká ponuka kovania a kvalitná povrchová úprava.