O NÁS

Spoločnosť PYROBATYS SK, s.r.o. je súkromná slovenská výrobná spoločnosť. Sídli čiastočne vo vlastných priestoroch a čiastočne v prenajatých priestoroch o výmere cca 10 ha (viac ako 4. 000 m2 výrobných priestorov) v Batizovciach v okrese Poprad. Distribúciu svojich výrobkov a služieb zabezpečuje prostredníctvom svojho predajného oddelenia ako aj zahraničných zastúpení. Vlastné obchodné zastúpenia sa nachádzajú v Českej republike v Prahe a Brne. Svojim zákazníkom poskytuje PYROBATYS SK, s.r.o.  ucelenú koncepciu realizácie zákazky počnúc ponukovou činnosťou, poradenstvom, technickým zabezpečením výroby, až po samotnú výrobu a montáž výrobkov na stavbe. Dobré technické a výrobné zázemie umožňuje firme realizáciu aj rozsiahlych zákaziek. PYROBATYS SK, s.r.o.  si chce udržať pevné miesto na trhu kvalitou výrobkov a služieb, primeranými cenami a spoľahlivosťou dodávok. Filozofiou firmy je budovanie prostredia vzájomnej prospešnosti, partnerstva a dôvery. V technickej oblasti je politika firmy zameraná na ďalší vývoj a zvyšovanie kvality ponúkaných výrobkov. V obchodnej oblasti je orientovaná na pochopenie súčasných aj budúcich potrieb zákazníkov a na plnenie ich požiadaviek. Z hľadiska systémového a dlhodobého prístupu k problematike kvality je vo firme zavedený systém riadenia kvality, ktorý sa podieľa na vysokej úrovni technických a funkčných vlastností výrobkov.