OBSTARANIE KOMPLEXNEJ TECHNOLOGICKEJ LINKY S CIEĽOM INOVÁCIE PRODUKTOV SPOLOČNOSTI PYROBATYS SK, S.R.O.

S podporou Európskej únie bola vybudovaná nová prevádzka spoločnosti, v ktorej sa vyrábajú nové produkty s požiarnou odolnosťou, a to hlavne dvere a zasklené steny z rôznych druhov materiálov.

Hlavnou aktivitou projektu boli "ostatné inovačné opatrenia" realizované obstaraním technologického zariadenia – komplexnej technologickej linky na produkciu špeciálneho vrstveného skla  s požiarnou odolnosťou.

Komplexná technologická linka plne zabezpečuje produkciu veľkorozmerového vrstveného tabuľového skla s požiarnou odolnosťou, ktoré je možné ďalej opracovávať. Predmetný výrobok je laminované sklo s tepelne aktívnymi vrstvami, ktoré sa v prípade vysokých teplôt (pri požiari) menia na tuhý a nepriehľadný požiarny štít. Produkt sa štandardne zapracováva do deliacich konštrukcií, hlavne zasklených dverí a interiérových priečok.

Realizáciou projektu bolo vytvorených šesť nových produktov, z ktorých sú dva produkty polotovarového typu – vrstvené sklo s požiarnou odolnosťou a štyri produkty z oblasti požiarne deliacich konštrukcií novej generácie. Realizáciou projektu došlo k inovácii súčasného hlavného výrobného procesu vo firme, ako aj procesu expedície a montáže. Zamestnanosť v spoločnosti sa zvýšila o 30%.

Súbor: